Curriculum vitae

Ulrich Anton Sand Schnell født 11. oktober 1964.

Fra 1987 student på Geologisk Institut, Århus Universitet

1991-1993 Samarbejde med Institut for Kunsthistorie, Århus Universitet, kortlægning og beskrivelse af romanske stenrelieffer i Danmark.

17. maj 1993 cand. scient. i geologi med speciale i geokemi og geokronologi.

17. maj 1993 - 1. oktober 1994 Ph.d. student ved Århus Universitet.

I perioden september 1991 til oktober 1994 har jeg undervist i geologi 1 på Geologisk Institut samt vejledt på feltkurser.

1994 - 2006 Forsker på Nationalmuseets Bevaringsafdeling, laboratoriet.

2003 - 2006 har jeg drevet selvstændig virksomhed; Alfheim Arkæometri.

2005 - 2008 er jeg desuden ansat ved PF&U Polyteknisk forskning & udvikling

2005 - ? Fotokunst se http://ulrichschnell.dk/

2009-2017 lærer, koordinator, tillidsmand og meget mere ved Røde Kors

2017 til i dag har jeg kørt flex for REKO A/S og undervist på UCplus

Jeg underviser i dag i diverse Taxi-relaterede fag, kommunikation og konflikthándtering, førstehjælp, Alt hvad der har med handikapbefordring at gøre, BAB-kurserne, Naturfag for EUD-kursister, m.m.m.

 

I den periode, jeg har været ansat ved Nationalmuseet har jeg desuden forestået andendels undervisning i analyseteknikker på Kunstakademiets Konservartorskole, fungeret som censor og ekstern vejleder sammesteds samt forestået et efteruddannelseskursus i SEM. Endvidere har jeg virket som ekstern specialevejleder ved Geologisk Institut i Århus.

 

Publikationer:

 

"Geology of the Kristiansand area, southern Norway", i Geoskrifter 42, "MAGMA CHAMBER PROCESSES II", Richard Wilson (ed.), Oktober 1991.

"Geochemistry of the metaplutonites around Kristiansand, southern
Norway
", i Geoskrifter 42, "MAGMA CHAMBER PROCESSES III", Richard Wilson (ed.), November 1992.

"Geochronology of the Proterozoic Magmatism around Kristiansand, South Norway", i Proceedings of the eight international Conference on Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology, Berkeley 1994.

"Introduction to the geology of the Kristiansand area, south Norway, a Guide to the SNF 1994 excursion ", af Ulrich Schnell og Torgeir Falkum august 1994.

"The effect of environment and of earlier excavations on the preservation of buried objects", af Eva Salomonsen, Peter Henrichsen, Marianne Lundbaek & Ulrich Schnell. Poster at 16th International IIC Congress, København, 25-30 august 1996.

" The use of Low Vacuum Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectrometry (LV-SEM/EDS) in conservation science", af Schnell U. og Kalsbeek N. i "PROCEEDINGS OF THE FORTY-NINTH ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY", Göteborg, Sverige 1997, Thölén, A.R. (ed.)

"Analysis of ancient fibres by LOW VACUUM SCANNINGELECTRON MICROSCOPY/ENERGY DISPERSIVE SPECTROSCOPY(LV-SEM/EDS)", af Schnell U., inlay in the proceedings of the 50th annual meeting of the Scandinavian Society for Electron Microscopy, Espoo, Finland, juni1998.

"CONTEMPORARY FAIENCE MAKERS IN QOURNA, EGYPT", by Sode T. og Schnell U., i "Glass, Ceramics and Related Materials" af Alice B. Paterakis (ed.), Finland 1998.

"Dynamiske forsøg med frysetørring af vanddrukkent træ under LV-SEM", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, Fuglsø, 1999.

"Examination of hydraulic lime mortars of Medieval churches i Denmark" af Andersen, H. D., Zimmermann, H. D., Friis, H. & Schnell, U. i "Historic Mortars: Characteristics and Tests" (ISBN 2-912-143-15-2) Ed: P. Bartos, C. Groot og J. J. Hughes, 1999.

" GEOLOGI OG EGYPTOLOGI", af Schnell U. og Sode T., i Geologisk Nyt, december, 1999.

" GEOLOGI OG EGYPTOLOGI II ", af Schnell U., Lie A. og Busk Espersen T., i Geologisk Nyt, januar, 2001.

"Runerne på Runamo " af Schnell U. , Aktuel Naturvidenskab 2, 2001.

"Dynamic LV-SEM analyses of freeze drying processes for waterlogged wood." af Poul Jensen, Grethe Jørgensen, Ulrich Schnell., i "Proceedings of the 8th ICOM Group on Wet Organic Archeological Materials Conference", Stockholm 2001.

"Magnetometri og In Situ Bevaring", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, Fuglsø, 2001.

"Magnetometri som Arkæologisk Forundersøgelses redskab", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, Fuglsø, 2001.

"Traditional Beadmakers i Egypt." af Schnell U. Forelæsning ved PERLENSEMINAR II, Freie Universität Berlin, Dahlem., Marts 2002.

"Beadwork Conservation Problems." af Schnell U. Forelæsning ved PERLENSEMINAR II, Freie Universität Berlin, Dahlem., Marts 2002.

"Scientific analysis of the metal foiled and hollow glass beads from the 8th and 9th Century Ribe." af Ulrich A. Schnell, Torben Sode, Claus Feveile, Robert Frey and Sophie Stos Gail; Second Nordic Glass Bead Symposium.- Technological and Cultural Studies in Ancient and Medieval beads - Copenhagen 2002

"Magnetometriske forundersøgelser og i situ bevaring ", af Schnell U. Forelæsning ved "In situ bevaring - teknisk niveau og administrative muligheder" maj, 2002.

"Deterioration of plasticized PVC components in Apollo spacesuits", af Yvonne Shashoua, Ulrich Schnell og Lisa Young, i "Plastics in Art" Van Osten et al. (eds.), Munich 2002.

"Traditional Beadmakers i Egypt." af Schnell U. og Sode T. in print.

"Beadwork Conservation Problems." af Schnell U. in print.

"Scientific analysis of the metal foiled- and hollow glass beads from the eighth and ninth century Ribe" af Ulrich A. Schnell, Torben Sode, Claus Feveile, Robert Frey og Sophie Stos Gail at Second Nordic Glass Bead Symposium, august 2002.

"Magnetometri II", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, konservering, Fuglsø, 2002.

"Magnetometri, den seneste udvikling", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, fælles arkæologi, Fuglsø, 2002.

"Influence of Temperature on Physical Stability of Plasticized PVC", Yvonne Shashoua, Ulrich Schnell in print.

"Study of ice sublimation in LV-SEM" Ulrich Schnell, Procedings of scandem 2003, Oslo 2003

"Bronze casting in steatite moulds" H. Brinch Madsen, H. Dinesen, E. Fodstad, H.H. Gutta, A. Jouittijärvi, U. Schnell “Archaeometallurgy in Europe 2003” Milano 2003.

"PEG og Vanddrukket træ", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, fælles arkæologi, Fuglsø, 2003.

"Magnetometri, den seneste udvikling", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, fælles arkæologi, Fuglsø, 2003.

"PEG og Vanddrukket træ - Ved vi hvad vi gør?", indlæg ved DKM (Dansk Kulturhistorisk Museumsforening), fagligt orienteringsmøde, konservering, Fuglsø, 2003.

"The implication of using low molecular weight PEG for impregnation of waterlogged archaeological wood prior to freeze drying" by Poul Jensen, Ulrich Schnell., Lecture held at the 9th ICOM Group on Wet Organic Archeological Materials Conference, Copenhagen 2004.

"The implication of using low molecular weight PEG for impregnation of waterlogged archaeological wood prior to freeze drying" by Poul Jensen, Ulrich Schnell., in Print

"Water structure in polyethylene glycols for preservation of wooden artefacts. A NIR-FT-Raman spectroscopic investigation." by . Christensen, M., Nielsen, O.F., Jensen, P. og Schnell, U.: Journal of Molecular Structure, 735-736(2005) 267-270.


"Sølvanalyser og romerske denarer fra Østervang" af Horsnæs, Helle W.; Gottlieb, Birthe; Schnell, Ulrich; Tornbjerg, Svend Åge, Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. - 2005, nr. 4. - S. 119-125

"Hvor kom sølvet fra? : tekniske undersøgelser af sølvfragmenter og mønter fra værkstedspladsen ved Østervang" af Birthe Gottlieb, Ulrich Schnell, Birgit Sørensen. Nationalmuset, Bevaringsafdelingen, Arkæologi, 2005

"Smykker fra Smørenge - endnu et spændende fund fra Bornholms yngre jernalder" af Michael Vennersdorf, Birthe Gottlieb, Ulrich Schnell, Nationalmuseets arbejdsmark. - 2006. - S. 167-183

"Waterlogged archaeological wood-chemical changes by conservation and degradation." af M. Christensen, M. Frosch, P. Jensen, U. Schnell, Y. Shashoua and O. Faurskov Nielsen (2006), J. Raman Spectrosc., 37: 1171-1178.

"Technical investigations of the Danish "golden altars"" af Søren Kaspersen, Karen Stemann-Patersen & Ulrich Schnell, Medieval reliquary shrines and precious metalwork / ed. by Kilian Anheuser & Christine Werner. - S. 108-117

"Determination of Maximum Freeze Drying Temperature for PEG-Impregnated Archaeological Wood." af Ulrich Schnell and Poul Jensen i Studies in Conservation (2007) 52 pp 50-58

“Technical specifications for equipment for vacuum freeze-drying of waterlogged organic materials.” af Strætkvern C., Jensen, P., Schnell, U. og Bruun Jensen, J., In : Proceedings of the 10th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference. Amersfoort : Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, 2009. s. 417-438 (Nederlandse archeologische rapporten; 37).

"An investigation on segmented, metal-foiled glass beads and blown,
mirrored glass beads from Ribe, Denmark" by Torben Sode, Claus Feveile and Ulrich Schnell in Zwischen Fjorden und Steppe, FESTSCHRIFT FÜR JOHAN CALLMER (Berlin 2010)pp 319-328.

Jensen P, Straetkvern K, Christensen KV, Bak D, Schnell U (2010) Keratin as a bulking and stabilization agent for collapsible waterlogged archaeological wood. In: Proc 11th ICOM-CC Gr Wet Org Archaeol Mater Conf, Greenville, pp 241–227

Tilbage til forsiden